expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

RATING

Най-големите притежатели на щатски държавен дълг
Докато правителството на САЩ харчи безпрецедентни суми, за да стабилизира икономиката на страната, нуждата от набиране на средства за тези разходи е също толкова голяма. Това се постига чрез вземането на средства назаем, при което САЩ продава държавни облигации с различен падеж, пише CNBC.
Инвеститорите считат държавните ценни книжа за сигурен финансов продукт поради факта, че имат гарантирана доходност, базирана на вярата в бъдещите данъчни приходи на САЩ. Правителството финансира частично различни операции посредством държавни ценни книжа от десетилетия.

Това увеличава държавния дълг на САЩ, който наскоро надхвърли 15 трлн. долара и нараства с всяка секунда. Количеството на дълга бързо приближава предварително заложения таван, който в момента е 16.4 трлн. долара.

По-голяма част от този дълг е собственост на частния сектор, но около 40% е собственост на публични институции, включително части от правителството. Ето кой притежава най-много:

10. Застрахователни компании
Според данни на Федералния резерв, различни застрахователни компании притежават щатски държавни ценни книжа за 250.1 млрд. долара. В тази група са включени общи застрахователи и животозастрахователи.

9. Депозитни институции
Към юни 2011г. по данни на ФЕД депозитните институции притежават щатски държавни облигации за около 284.5 млрд. долара.
В тази група влизат търговските банки, спестовните банки и кредитните съюзи. През 2011г. притежаваният от групата щатски дълг се увеличава тройно в сравнение с достигнатото през 2008г. дъно от 105 млрд. долара. В периода юни-септември 2011г., притежаваният от групата дълг намалява с близо 44 млрд. долара.

8. Великобритания
Великобритания в момента разполага с щатски дълг на стойност 429.4 млрд. долара, но инвестициите на страната се колебаят значително в последните две години. В момента притежаваният от Великобритания щатски дълг е на рекордно ниво (и расте бързо), докато през юни 2008г. стойността му е била 55 млрд. долара.

7. Държавата и местните правителства(484.4 млрд. долара)
Държавата и местните правителства имат щатски дълг за близо 0.5 трилиона долара според Федералния резерв. Нивото на инвестиции остава стабилно от 2006г. насам, движейки се между 484 млрд. долара и 576 млрд. долара. Настоящото ниво обаче е най-ниското от декември 2005г., когато дългът, притежаван от държавата и местните правителства, е бил за 481.4 млрд. долара.

6. Договорни фондове
Според Федералния резерв договорните фондове разполагат с шестото най-голямо количество щатски държавен дълг, въпреки че нивото му е намаляло с над 105 млрд. долара от декември 2008г. Инвестициите в щатски дълг на тази група, която включва фондове на паричните пазари, договорни фондове и фондове от затворен тип, възлизат на 653.5 млрд. долара към юни 2011г.

5. Пенсионни фондове
Пенсионните фондове контролират огромни средства и задължени да правят относително сигурни инвестиции. Тази група включва както частни, така и регионални държавни пенсионни фондове, които са инвестирали общо 842.2 млрд. долара в щатски дълг.

4. Япония
Япония, която е един от най-големите търговски партньори на САЩ, е и сред най-големите притежатели на щатски държавен дълг, като в момента притежава държавни облигации за 1.038 трлн. долара.

3. Други инвеститори
Последните резултати за тази изключително разнообразна група са от юни 2011г. В нея влизат индивидуални физически лица, правителствени органи, брокери и дилъри и банкови тръстове, които имат общо 1.107 трлн. долара в щатски държавен дълг.

Категорията на „Другите инвеститори“ е увеличила инвестициите си в щатски облигации четири пъти откакто нивото им достигна четиригодишен минимум от декември 2007г.

2. Китай
Китай е най-големият чуждестранен притежател на щатски държавен дълг. В момента страната притежава щатски държавни ценни книжа за 1.132 трлн. долара, въпреки че количеството бележи спад в сравнение с достигнатите 1.173 трлн. долара през юли 2011 „г.

1.Федералният резерв на САЩ и различни фондове, контролирани от държавата - Точно така, най-големият собственик на щатски държавен дълг е самата САЩ. Системата от банки на Федералния резерв и различни фондове, контролирани от държавата, притежават невероятните 6.328 трлн. долара от дълга на САЩ. Данните са от септември 2011г., а това е рекордна стойност.

Преди десетилетие сумата е възлизала на "едва" 2.5 трлн. долара.

Няма коментари:

Публикуване на коментар