expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

СЪОТНОШЕНИЕТО ЦЕНА-ПЕЧАЛБА НА АКЦИЯ

1. Съвременни начини за оценка на една компания
На фона на разнообразието от финансови показатели и различни методи за оценка на акции, може да се каже, че два са основните начини за оценяването на дадена компания:

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА АКЦИИ

1. Показатели за оценка на акциите

1. Печалба на акция - Earnings Per Share (EPS) - EPS се изчислява като се раздели чистата печалба на компанията на броя на акциите й:

KEPS = NP / N

ВЪЗНИКВАНЕТО НА ФОНДОВАТА БОРСА В САНКТ ПЕТЕРБУРГ

Всеки които някога е бил в Санкт Петербург и е имал време и желания за разходки в този уникално красив град е виждал и красивата сграда на борсата на Василевския остров. Борсовата търговия се провежда в Русия, от XVIII век. Първо фондова борса в Русия е създадена в 1703 г. още с основаването на града от цар Петър I и в онова време е събиране на търговците които имат сергии и складове на площада в близост до пристанището на Санкт Петербург.